Mua hàng

0784.120.411

Danh Mục Sản Phẩm

15N65 15A , 650V N-CHANNEL POWER MOSFET (TO_220) THÁO MÁY

105885_81(0*31*50*0)12b130^1V1424~_*4N137N1

Đơn giá:

15,000

www.chipviet.vn

Sản Phẩm Liên Quan

Sản Phẩm Ngẫu Nhiên