Điện Tử Chip Việt - Chuyên cung cấp các linh kiện điện tử
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
Search Result:

Mô tả:

Sản Phẩm Hết Hàng. Vui Lòng Liên Hệ (0236)3.86.89.87

Mô tả:

Sản Phẩm Hết Hàng. Vui Lòng Liên Hệ (0236)3.86.89.87

Mô tả:

Sản Phẩm Hết Hàng. Vui Lòng Liên Hệ (0236)3.86.89.87

Mô tả:

Sản Phẩm Hết Hàng. Vui Lòng Liên Hệ (0236)3.86.89.87

PLC Mitsubishi FX3U-1PG

Giá Bán: 4,800,000

Mô tả:

Sản Phẩm Hết Hàng. Vui Lòng Liên Hệ (0236)3.86.89.87

PLC MISTUBISHI FX2NC-CNV-IF

Giá Bán: 1,500,000

Mô tả:

Sản Phẩm Hết Hàng. Vui Lòng Liên Hệ (0236)3.86.89.87

PLC MITSUBISHI FX2N-32ER

Giá Bán: 5,300,000

Mô tả:

Tồn Kho:  1 

PLC Mitsubishi FX2N-16EX CŨ

Giá Bán: 4,800,000

Mô tả:

Tồn Kho:  1 

PLC MITSUBISHI FX2N-8EYR cũ

Giá Bán: 2,900,000

Mô tả:

Tồn Kho:  1 

Mô tả:

Tồn Kho:  2 

SẢN PHẨM NỔI BẬT
SẢN PHẨM MỚI NHẤT
Xem Tất Cả
Vui lòng chờ...