Điện Tử Chip Việt - Chuyên cung cấp các linh kiện điện tử
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
Search Result:

Mô tả:

Tồn Kho:  5 

Mô tả:

Sản Phẩm Hết Hàng. Vui Lòng Liên Hệ (0236)3.86.89.87

VI TRỞ 2M DẸP

Giá Bán: 2,700

Mô tả:

Tồn Kho:  188 

VI TRỞ 20Ω DẸP

Giá Bán: 5,000

Mô tả:

Tồn Kho:  246 

VI TRỞ 300K TRÒN

Giá Bán: 1,000

Mô tả:

Tồn Kho:  113 

VI TRỞ 3K TRÒN

Giá Bán: 1,000

Mô tả:

Tồn Kho:  200 

VI TRỞ 5K TRÒN

Giá Bán: 1,000

Mô tả:

Tồn Kho:  192 

VI TRỞ 50K TRÒN

Giá Bán: 1,000

Mô tả:

Tồn Kho:  273 

VI TRỞ 500Ω TRÒN

Giá Bán: 1,000

Mô tả:

Tồn Kho:  178 

VI TRỞ 500K TRÒN

Giá Bán: 1,000

Mô tả:

Tồn Kho:  203 

SẢN PHẨM NỔI BẬT
SẢN PHẨM MỚI NHẤT
Xem Tất Cả
Vui lòng chờ...