Điện Tử Chip Việt - Chuyên cung cấp các linh kiện điện tử
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
Search Result:

MẠCH NẠP PIC (BURN -E)

Giá Bán: 220,000

Mô tả:

Sản Phẩm Hết Hàng. Vui Lòng Liên Hệ (0236)3.86.89.87

Mô tả:

Sản Phẩm Hết Hàng. Vui Lòng Liên Hệ (0236)3.86.89.87

MẠCH NẠP AVR STK500 - 2.0

Giá Bán: 500,000

Mô tả:

Sản Phẩm Hết Hàng. Vui Lòng Liên Hệ (0236)3.86.89.87

Mô tả:

Tồn Kho:  4 

MẠCH NẠP AVR8 CÓ KIT

Giá Bán: 225,000

Mô tả:

Tồn Kho:  3 

Mô tả:

Sản Phẩm Hết Hàng. Vui Lòng Liên Hệ (0236)3.86.89.87

Mô tả:

Tồn Kho:  1 

MẠCH NẠP FPGA USB Blaster

Giá Bán: 125,000

Mô tả:

Tồn Kho:  1 

MẠCH NẠP ARM J-LINK V8

Giá Bán: 350,000

Mô tả:

Tồn Kho:  1 

MẠCH NẠP STLINK V2 MINI

Giá Bán: 120,000

Mô tả:

Tồn Kho:  3 

SẢN PHẨM NỔI BẬT
SẢN PHẨM MỚI NHẤT
Xem Tất Cả
Vui lòng chờ...