Điện Tử Chip Việt - Chuyên cung cấp các linh kiện điện tử
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
Search Result:

Mô tả:

Sản Phẩm Hết Hàng. Vui Lòng Liên Hệ (0236)3.86.89.87

CPU QUANG BÁO BX5E2

Giá Bán: 0

Mô tả:

Sản Phẩm Hết Hàng. Vui Lòng Liên Hệ (0236)3.86.89.87

Mô tả:

Sản Phẩm Hết Hàng. Vui Lòng Liên Hệ (0236)3.86.89.87

Mô tả:

Tồn Kho:  21 

Mô tả:

Tồn Kho:  6 

CPU QUANG BÁO FULL COLOR A8

Giá Bán: 1,500,000

Mô tả:

Sản Phẩm Hết Hàng. Vui Lòng Liên Hệ (0236)3.86.89.87

CPU QUANG BÁO LINSN PHÁT

Giá Bán: 5,800,000

Mô tả:

Sản Phẩm Hết Hàng. Vui Lòng Liên Hệ (0236)3.86.89.87

CPU QUANG BÁO LINSN THU

Giá Bán: 850,000

Mô tả:

Tồn Kho:  2 

CPU QUANG BÁO BX5A0

Giá Bán: 240,000

Mô tả:

Tồn Kho:  1 

HUB QUANG BÁO 128-12

Giá Bán: 95,000

Mô tả:

Tồn Kho:  9 

Danh Sách Khuyến Mãi Tháng 08/2018
SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI
TỪ 2018-08-16 00:00:00 ĐẾN 2018-11-06 00:00:00
SẢN PHẨM NỔI BẬT
MỚI NHẤT
Xem Tất Cả
Vui lòng chờ...