Điện Tử Chip Việt - Chuyên cung cấp các linh kiện điện tử
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
Search Result:

MÁY HÀN Golden 968+

Giá Bán: 2,100,000

Mô tả:

Sản Phẩm Hết Hàng. Vui Lòng Liên Hệ (0236)3.86.89.87

MÁY KHÒ HÀN Gordak 952-a

Giá Bán: 1,400,000

Mô tả:

Sản Phẩm Hết Hàng. Vui Lòng Liên Hệ (0236)3.86.89.87

MÁY KHÒ HÀN Yihua 898D+

Giá Bán: 1,650,000

Mô tả:

Sản Phẩm Hết Hàng. Vui Lòng Liên Hệ (0236)3.86.89.87

MÁY HÀN TRẠM HAKKO 936

Giá Bán: 450,000

Mô tả:

Sản Phẩm Hết Hàng. Vui Lòng Liên Hệ (0236)3.86.89.87

Mô tả:

Tồn Kho:  86 

Mô tả:

Tồn Kho:  64 

MỎ HÀN BẰNG KHÍ GAS

Giá Bán: 185,000

Mô tả:

Sản Phẩm Hết Hàng. Vui Lòng Liên Hệ (0236)3.86.89.87

MÁY KHÒ Yihua 858D

Giá Bán: 890,000

Mô tả:

Sản Phẩm Hết Hàng. Vui Lòng Liên Hệ (0236)3.86.89.87

SÚNG HÀN 80W

Giá Bán: 175,000

Mô tả:

Tồn Kho:  6 

Mô tả:

Tồn Kho:  16 

SẢN PHẨM NỔI BẬT
SẢN PHẨM MỚI NHẤT
Xem Tất Cả
Vui lòng chờ...