CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Về thông tin giá cả, hàng hoá online:

- Thông tin giá cả sản phẩm trên website được cập nhật liên tục hàng ngày, khi bất cứ một trang web nào lấy thông tin hình ảnh sản phẩm trên website của chúng tôi để thưc hiện bất cứ mục đích gì phải xin ý kiến của chúng tôi và có giải pháp cập nhật thông tin. Nếu không chúng tôi được quyền từ chối trách nhiệm và có thể kiện bên lấy thông tin ra toà án vì vi phạm bản quyền thương hiệu của chúng tôi.

Thông tin cá nhân:

- Trong chức năng mua hàng online hoặc mua theo yêu cầu, chúng tôi thu thập thông tin khách hàng là thông tin cá nhân của bạn như Tên, địa chỉ, công ty, email.

- Thông tin cá nhân giúp bạn đặt hàng nhanh chóng hơn, chúng tôi căn cứ trên thông tin tài khoản này để xác thực thông tin, dễ dàng hơn trong việc xử lý đơn hàng, giao hàng, xử lý thanh toán của quý khách.

- Thông tin của bạn cũng có thể được chúng tôi thu thập qua các form liên hệ, hỏi đáp, trợ giúp, góp ý, phản hồi trên website của chúng tôi nhằm thu thập các thông tin để phản hồi, giải đáp nhằm nâng cao dịch vụ khách hàng của chúng tôi và sự hài lòng của quý khách hàng.

- Chúng tôi cũng thu thập thông tin qua việc đăng ký hồ sơ tuyển dụng online để có cơ hội mời bạn hợp tác với Chip Việt.

- Thông tin cá nhân của bạn cũng giúp chúng tôi trong việc thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng, chúc mừng sinh nhật, rút thăm trúng thưởng, hoặc thông báo đến quý khách

- Ngoài ra, chúng tôi cũng thu thu thập những thông tin khác để phát triển, cấu trúc các chức

những thông tin quan trọng cần biết. năng của website phù hợp với quý khách, giúp khách hàng dễ dàng sử dụng và cải thiện kinh nghiệm mua sắm của bạn

Đơn đặt hàng:

- Khi bạn đặt hàng tại website của chúng tôi, bạn được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân, thông tin thanh toán, địa chỉ giao hàng.

-Thông tin trên đơn đặt hàng của quý khách chúng tôi thu thập cho việc xử lý đơn hàng, xác thực thông tin, giao hàng, thanh toán, vận chuyển…

- Thông tin đơn đặt hàng của quý khách cũng làm cơ sở như một “Giao kết hợp đồng” online để xử lý khi có vấn đề tranh chấp phát sinh.


Vui lòng chờ...