DOWNLOAD

CÁC PHẦN MỀM HỖ TRỢ

STT Tên Phần Mềm Mô Tả Download
1 Phần Mềm LedBuild V3.78 Phần mềm thiết kế hiệu ứng cho led pixel DOWNLOAD
2 Mạch Nạp 89 SP200S

- PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.7.0.exe

- Phần mềm WLPRO_V220_SETUP.exe

- File chương trình cho chip master SP200S_V100.hex

DOWNLOAD
3 Phần Mềm Burn-E

Mạch nạp PIC, AVR, 89S

DOWNLOAD
4 Tiny Bootloader

Phần mềm Debug cổng COM và Bootloader cho Pic

DOWNLOAD
5 transformer01

Phần mềm tính toán quấn biến thế

DOWNLOAD
6 Phần mềm Led quang báo LX-U0 + Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm sử dụng cho Card CPU điều khiển led ma trận LX-U0 + Hướng dẫn sử dụng

DOWNLOAD
7 Driver USB2COM HL-340 Driver Dây USB To COM HL 340 DOWNLOAD
8 Led Control System V3.36 Phần Mềm Quang Báo Led Control System (ZH-xx) DOWNLOAD
9 Led Control 130515 Phần mềm điều khiển các loại led full color DOWNLOAD
10 DIY K150 PICmicro Programmer Mạch nạp PIC DIY K150 PICmicro Programmer DOWNLOAD
11 Phần mềm nạp PLC S7-200 Siemens STEP 7 MicroWIN V4.0 SP9: Hố trợ WinXP SP3, Win7. DOWNLOAD
12 Phần mềm nạp PLC LOGO Siemens Siemens LOGO!Soft Comfort V7.0.30 DOWNLOAD
13 Phần mềm LedshowTW2013(13.06.01.00) Phần mềm cho CPU quang báo LedshowTW2013(13.06.01.00) DOWNLOAD
14 Phần mềm XShow_Setup_5.0.4.9 Phần mềm cho CPU quang báo XShow_Setup_5.0.4.9 DOWNLOAD
15 Siemens MPI Drivers + Hướng Dẫn cho cáp Siemens MPI DOWNLOAD
16 Led Show TW 2015 Led Show TW 2015 DOWNLOAD
17 Hướng dẫn lập trình Led Full Color Hướng dẫn lập trình Led Full Color bằng Video Full HD DOWNLOAD
18 Phần Mềm LedSign v5.0 Phần mềm thiết kế hiệu ứng cho mạch nháy LedSign + video hướng dẫn sử dụng. DOWNLOAD
19 Led Studio V12.0 Led Studio V12.0 DOWNLOAD
20 Phần mềm LED MPLAYER LS_Q1 Phần mềm CPU Quang Báo điều khiển LED FullColor P10, P5, P2 ... DOWNLOAD
21 Phần mềm điều khiển Led full Magic File cài đặt phần mềm điều khiển các loại led full color 1903 và 6803 DOWNLOAD
22 Hiệu ứng phần mềm led full Magic Các hiệu ứng của phần mềm điều khiển led full color DOWNLOAD
23 Phần mềm LED4U v4.3 phần mềm lập trình cho mạch điều khiển led 4u DOWNLOAD
24 File cài đặt và hướng dẫn LED4U Bao gồm file cài đặt và hướng dẫn sử dụng LED4U V663 DOWNLOAD
25 Led Studio V12.64 Led Studio V12.64 DOWNLOAD
26 PM Bán Hàng PM Bán Hàng DOWNLOAD
Vui lòng chờ...