Hướng dẫn mạch tưới cây tự động

Mạch sử dụng các linh kiện sau:

  1. Cảm biến độ ẩm: https://chipviet.vn/board-cam-bien-do-am-dat-soil-dong-ngat-relay-12vdc/
  2. Bơm 12VDC: https://chipviet.vn/dong-co-bom-mini-6-12v-r385-90mm-40mm-35mm/
  3. Nguồn 12v: https://chipviet.vn/?s=nguồn+12v&search_id=1&post_type=product

Link Video demo chi tiết sản phẩm:

#machtuoicaytudong #machdodoam #chipviet.vn