Mua hàng

0784.120.411

Danh Mục Sản Phẩm

Kit Arduino Wifi ESP8266 NodeMCU Lua WeMos D1 R2

106310_4(1*2*1*0)C6^7V40~_*4N109

Đơn giá:

155,000

Arduino Wifi ESP8266 NodeMCU Lua WeMos D1 R2

*Tính năng:

Lưu ý hiện tại có 2 phiên bản trên thị trường là D1 và D1 R2, phiên bản D1 R2 là phiên bản mới nhất chính hãng Wemos được nâng cấp từ phiên bản D1 fix các lỗi về phần cứng và Firmware với khả năng hoạt động ổn định tối đa.

Arduino Wifi ESP8266 NodeMCU Lua WeMos D1 R2 là phiên bản mới nhất từ WeMos được thiết kế với hình dáng tương tự Arduino Uno nhưng trung tâm lại là module wifi Soc ESP8266 được build lại firmware NodeMCU Lua để có thể chạy với chương trình Arduino.

Arduino Wifi ESP8266 NodeMCU Lua WeMos D1 R2 thích hợp và dễ dàng thực hiện các ứng dụng thu thập dữ liệu và điều khiển qua Wifi.

*Thông số kỹ thuật:

  • 11 digital input/output pins, all pins have interrupt/pwm/I2C/one-wire supported(except for D0)
  • 1 analog input(3.2V max input)
  • Micro USB connection
  • Power jack, 6-9V power input.
  • Compatible with Arduino
  • Compatible with Nodemcu Lua

 

Pin

tính năng

ESP8266

TX

TXD

TXD

RX

RXD

RXD

A0

Analog Input

A0

D0

I/O

GPIO16

D1

I/O SCL

GPIO5

D2

I/O SDA

GPIO4

D3

I/O, 10k pull-up

GPIO0

D4

I/O, 10k pull-up, BUILTIN_LED

GPIO2

D5

I/O SCK

GPIO14

D6

I/O MISO

GPIO12

D7

I/O, MOSI

GPIO13

D8

I/O, 10k pull-down,SS

GPIO15

GND

Ground

GND

5V

5V

 

3V3

3.3V

3.3V

RST

RESET

RST

 

Code mẫu MQTT với phần mềm cayenne miễn phí: Tại đây

Code + Video dùng google assistant điều khiển bằng WeMos D1 R1 tại đây

Sản Phẩm Liên Quan

Sản Phẩm Ngẫu Nhiên