Hệ thống cửa hàng Chip Việt:

[contact-form-7 id=”942″]

Cơ sở 1: 419 Ông Ích Khiêm

Cơ sở 2: 173 Triệu Nữ Vương

Cơ sở 3: 41 Đoàn Thị Điểm