Mua hàng

0784.120.411

Danh Mục Sản Phẩm

2N2222

100845_1762(0*20*1*1741)_^1V268~13C37*_

Đơn giá:

1,000

1762

HIGH SPEED  SWITCHES
Transistor  NPN, 30V
800mA.   TO-220.
 

Sản Phẩm Liên Quan

Sản Phẩm Ngẫu Nhiên