Các hình thức thanh toán:

  • Thanh toán trực tiếp tại 419 Ông Ích Khiêm, TP.Đà Nẵng  – ĐT: 0786.173.419
  • Thanh toán trực tiếp tại 173 Triệu Nữ Vương. TP.Đà Nẵng – ĐT: (0236)3 86.89.86 – 0784.173.419
  • Ngân hàng Vietcombank CN Đà Nẵng. STK: 0041000239413 – Chủ TK: Lương Văn Thiệu – ĐT:  0983.152.634
  • Ngân hàng Agribank chi nhánh Đà Nẵng. STK: 2016206025545 – Chủ TK: Trương Thị Phương Chi – ĐT: 0934.928.765
  • Ngân hàng Đông Á chi nhánh Đà Nẵng. STK: 0101421029 – Chủ TK: Trương Thị Phương Chi – ĐT: 0934.928.765