Các hình thức thanh toán:

  • Trực tiếp tại 173 Triệu Nữ Vương. TP.Đà Nẵng – ĐT: (0236)3 86.89.86 – 0784.173.419
  • Trực tiếp tại 41 Đoàn Thị Điểm. TP.Đà Nẵng – ĐT: 0785.173.419
  • Ngân hàng Vietcombank: 0041000239413 – Chủ TK: Lương Văn Thiệu – ĐT: 02363.86.89.86 – 0983.152.634
  • Ngân hàng Agribank chi nhánh Đà Nẵng: 2016206025545 – Chủ TK: Trương Thị Phương Chi – ĐT: 0985.400.722
  • Ngân hàng Đông Á chi nhánh Đà Nẵng: 0101421029 – Chủ TK: Trương Thị Phương Chi – ĐT: 0985.400.722