Mua hàng

0784.120.411

Danh Mục Sản Phẩm

2N5401 (TO_92)

100894_18(0*18*0*0)_^1V100~17F*_

Đơn giá:

1,000

pan style=”font-size: small;”>Transistor PNP, 120V
600mA. TO-92.

Sản Phẩm Liên Quan

Sản Phẩm Ngẫu Nhiên