Mua hàng

0784.120.411

Danh Mục Sản Phẩm

2SA564

100898_208(0*175*0*33)_^1V194~11B1*_

Đơn giá:

1,000

pan style=”font-size: small;”>Transistor PNP, 25V
50mA. TO-92

Sản Phẩm Liên Quan

Sản Phẩm Ngẫu Nhiên