Mua hàng

0784.120.411

Danh Mục Sản Phẩm

B562

100901_3272(0*3272*0*0)_^13V15~13C44*_

Đơn giá:

1,000

pan style=”font-size: small;”>Transistor  PNP, 20V
1A. TO-92MOD

Sản Phẩm Liên Quan

Sản Phẩm Ngẫu Nhiên