fbpx
Mua hàng

0784.260.484

Gọi mua sỉ

0985.400.722

Menu

Danh Mục Sản Phẩm

Zalo - Liên Hệ

Mua, đặt hàng
 0784.260.484
Khách đại lý, mua sỉ
 0985.400.722
Đội hỗ trợ kỹ thuật
0785.320.411
Kỹ thuật Solar
 0983.152.634
Than phiền, hợp tác
 0983.152.634

BỘ KÍT CẢM BIẾN 37 TRONG 1 DÀNH CHO ARDUINO

Đơn giá:

295,000

106970_12(0*5*7*0)()()()^5A4~11B21*4A2A1

BỘ KIT CẢM BIẾN 37 TRONG 1 DÀNH CHO ARDUINO

Bao gồm 37 loại cảm biến khác nhau giúp bạn có thể dễ dàng thực hành thí nghiệm giao tiếp với vi điều khiển, danh sách các cảm biến như sau:

1 x Active buzzer module
1 x Passive buzzer module
1 x Common cathode RED&GREEN LED module
1 x Two color common cathode LED module
1 x Knock sensor module
1 x Shock switch sensor module
1 x Photo resistor sensor module
1 x Push button module
1 x Tilt switch module
1 x RGB LED module
1 x Infrared transmit module
1 x RGB colorful LED module
1 x Hydrargyrum switch sensor module
1 x Colorful auto flash module
1 x Magnet-ring sensor module
1 x Hall sensor module
1 x Infrared receive sensor module
1 x Analogy hall sensor module
1 x Magic ring module
1 x Rotate encode module
1 x Light break sensor module
1 x Finger pulse sensor module
1 x Magnetic spring module
1 x Obstacle avoidance sensor module
1 x Tracking sensor module
1 x Microphone sensor module
1 x Laser transmit module
1 x Relay module
1 x Analog temperature sensor module
1 x 18b20 temperature sensor module
1 x Digital temperature sensor module
1 x Linear hall Sensor module
1 x Flame sensor module
1 x High sensitive voice sensor module
1 x Humidity sensor module
1 x Joystick PS2 module
1 x Touch sensor module

Sản Phẩm Liên Quan

Sản Phẩm Ngẫu Nhiên

icons8-exercise-96 chat-active-icon