Mua hàng

0784.120.411

Danh Mục Sản Phẩm

C3198

100861_1066(0*867*0*199)_^1V184~11A109*_

Đơn giá:

1,000

Transistor NPN, 50V
150mA. TO-92.

Sản Phẩm Liên Quan

Sản Phẩm Ngẫu Nhiên