Mua hàng

0784.120.411

Danh Mục Sản Phẩm

C9013

100867_0(0*0*0*0)_^B9-09-B-26-0~_*_

Đơn giá:

1,000

Transistor NPN, 20V
500mA. TO-92.

Sản Phẩm Liên Quan

Sản Phẩm Ngẫu Nhiên