Mua hàng

0784.120.411

Danh Mục Sản Phẩm

C9015

100912_0(0*0*0*0)_^B9-11-C4-0~_*_

Đơn giá:

2,000

pan style=”font-size: small;”>Transistor PNP, 50V
150mA.  TO-92.

Sản Phẩm Liên Quan

Sản Phẩm Ngẫu Nhiên