Mua hàng

0784.120.411

Danh Mục Sản Phẩm

CPU QUANG BÁO BX6U1

105028_1(0*0*1*0)4D33^1V1650~_*MẪU

Đơn giá:

350,000

Card điều khiển module BX 6U1 chuyên điều khiển module p10 1 màu, 3 màu.

  • điện áp 5v
  • công suất 2w
  • điều khiển tối đa đơn sắc 64x 1024 pixel (64K)
  • điều khiển tối đa 2 màu: 64 x 768 pixel  (48K)
  • điều khiển tối đa 7 màu: 64 x 512 pixel  (32K) – HUB 75
  • có hỗ trợ lắp cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, cường độ ánh sáng…
  • phương thức truyền dữ liệu : USB
  • hỗ trợ cài đặt tắt mở màn hình
  • Mạch BX 6U dùng phần mềm điều khiển LED ShowTW 2017

Sản Phẩm Liên Quan

Sản Phẩm Ngẫu Nhiên