Mua hàng

0784.120.411

Danh Mục Sản Phẩm

CPU QUANG BÁO LINSN THU

104093_2(1*0*1*0)4B13^13V33~_*_

Đơn giá:

850,000

tính năng cụ thể như sau:

1. Có tối đa 12 Hub kết nối card module của cáp 16 pin
2. Các hỗ trợ 12 là chút HDMI màu đầu vào (cần thẻ truyền với chín thế hệ ) ;
3. sử dụng 18 là bộ xử lý tín hiệu , hỗ trợ tối đa cho mỗi RGB 18 là chút (26 triệu giai đoạn ) màu xám quy mô;
4. Hỗ trợ thẻ đơn 1024X256 pixel;
Các hỗ trợ thẻ duy nhất 24 bộ RGB dữ liệu;
6. Hỗ trợ 138 giải mã 595 giải mã nối tiếp và phương pháp giải mã khác;
7. Hỗ trợ thẻ đơn màu không gian chuyển đổi, màu sắc-by-điểm điều chỉnh, điểm chỉnh độ sáng của điểm;
8. hỗ trợ phân cấp cao màn hình trong khi làm mới cao;
9. Hỗ trợ chip điều khiển chung, PWM nhất của chip điều khiển;
10 thẻ kép nhận dự phòng nóng, cho đòi hỏi màn hình hoạt đông công suất cao;
11. hỗ trợ phát hiện suy điểm ảnh ( cho một hỗ trợ ASIC ) ;
12. hỗ trợ các tập tin cấu hình readback;
13. Hỗ trợ kiểm tra lỗi cáp;
14. Một hỗ trợ chẩn đoán hư hỏng cáp;
15. phù hợp với EU RoHS tiêu chuẩn;
16. phù hợp với EU CE-EMC Class B tiêu chuẩn;

Sản Phẩm Liên Quan

Sản Phẩm Ngẫu Nhiên