Mua hàng

0784.120.411

Danh Mục Sản Phẩm

H21A2 PHOTOINTERRUPTER TRANSMISSIVE 3.3MM PHOTOTRANSISTOR 4-PIN RAIL

100417_63(0*49*0*14)_^1V177~11B48*_

Đơn giá:

45,000

## DIP-4 ##FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORPORATION##2010#

Sản Phẩm Liên Quan

Sản Phẩm Ngẫu Nhiên