Mua hàng

0784.120.411

Danh Mục Sản Phẩm

IR59RC100

100428_0(0*0*0*0)_^-B-29-0~11A56*_

Đơn giá:

250,000

pan style=”font-size: small;”>Thyristors, 50A, 1200V
TO-209

Sản Phẩm Liên Quan

Sản Phẩm Ngẫu Nhiên