Mua hàng

0784.120.411

Danh Mục Sản Phẩm

MJE13001 (TO_92)

100840_104(0*104*0*0)_^1V1235~11A107*_

Đơn giá:

1,000

Transistor  NPN, 400V.

200mA. TO 92.

Sản Phẩm Liên Quan

Sản Phẩm Ngẫu Nhiên