Mua hàng

0784.120.411

Danh Mục Sản Phẩm

MJE13007A (TO_220)

100843_164(0*64*0*100)_^1V1234~12A92*_

Đơn giá:

7,000

Transistor  NPN, 400V
8A.   TO-220.

Sản Phẩm Liên Quan

Sản Phẩm Ngẫu Nhiên