Mua hàng

0784.120.411

Danh Mục Sản Phẩm

MJE13009L (TO_220)

100844_14(0*14*0*0)_^1V1612~12A96*_#7D230#_#_

Đơn giá:

9,000

Transistor  NPN, 400V
12A.   TO-220.

Sản Phẩm Liên Quan

Sản Phẩm Ngẫu Nhiên