Mua hàng

0784.120.411

Danh Mục Sản Phẩm

NGUỒN 12V 133A (Bitmain APW3_12_1600_A3) THÁO MÁY

105103_1(0*0*1*0)0^2C3A~13F8*4E33

Đơn giá:

1,500,000

(105103)15A33^2C3A~13F8*0C1

Sản Phẩm Liên Quan

Sản Phẩm Ngẫu Nhiên