Mua hàng

0784.120.411

Danh Mục Sản Phẩm

TIP3055 (TO_3P)

100884_0(0*0*0*0)_^12B114~_*_

Đơn giá:

13,000

Transistor NPN, 60V

15A. TO-218

Sản Phẩm Liên Quan

Sản Phẩm Ngẫu Nhiên