Mua hàng

0784.120.411

Danh Mục Sản Phẩm

TLP531

100486_10(0*10*0*0)_^1V521~_*_

Đơn giá:

24,000

 Programmable Controllers
AC / DC−Input Module
Solid State Relay

 
 
– Kiểu chân: DIP 6

Sản Phẩm Liên Quan

Sản Phẩm Ngẫu Nhiên