Mua hàng

0784.120.411

Danh Mục Sản Phẩm

TLP532 (DIP_6)

100487_49(0*49*0*0)_^1V167~_*_

Đơn giá:

25,000

Programmable Controllers
AC / DC−Input Module
Solid State Relay
– Kiểu chân: DIP 6

Sản Phẩm Liên Quan

Sản Phẩm Ngẫu Nhiên