Mua hàng

0784.120.411

Danh Mục Sản Phẩm

TỤ CÔNG SUẤT GIẤY 474/450V

100012_0(0*0*0*0)_^~_*_

Đơn giá:

3,000

<address><span style="font-size: 10pt;">Voltage: 450V</span></address><address><span style="font-size: 10pt;">Capacitance: 474P</span></address><address>&nbsp;</address>

Sản Phẩm Liên Quan

Sản Phẩm Ngẫu Nhiên