Mua hàng

0784.120.411

Danh Mục Sản Phẩm

ĐỒNG HỒ KIM MF47

101552_1(0*0*1*0)_^TỦ1~_*_

Đơn giá:

175,000

– DCV: 0.1V, 0.5V, 2.5V, 10V, 50V,  250V, 1000V.

– ACV: 10V, 50V, 250V, 1000V.
– DCmA: 50uA, 2.5mA, 25mA, 250mA.
– Resistance: X1, X10, X100, X1K, 10K.
 Battery test: 0 ~ 1.5V, 0 ~ 9V.
– DB: -10dB ~ +62dB.

 </div

Sản Phẩm Liên Quan

Sản Phẩm Ngẫu Nhiên